Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING
KIWANIS OOSTERZELE – LAND VAN RHODE
www.kiwanisoosterzele.be

Bescherming van uw gegevens.
1. Uw gegevens zijn belangrijk en worden door ons met de grootste zorg
behandeld. Wij volgen de richtlijnen van GDPR of algemene verordening
gegevensbescherming.
2. Volgende gegevens worden bewaard op de website en onder de leden
verspreid in gedrukte versie “blauw boekje”:
1. pasfoto (enkel website)
2. datum lidmaatschap (enkel gedrukte versie)
3. naam persoon en bedrijf
4. geboortedatum
5. naam echtgenote, kinderen
6. adres woonplaats en bedrijf
7. tel/gsm/fax/mailadres privé en bedrijf
3. De Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de andere leden te
informeren. Zij worden NIET doorgegeven, verspreid, verkocht of weggegeven
aan derden tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
zijn verstrekt.
4. toegang tot de “ledenrubriek” waar de persoonsgegevens van de leden
kunnen geraadpleegd worden gebeurt door u aan te melden met een login en
wachtwoord. Deze kunt U persoonlijk aanvragen bij de webmaster.
5. U kunt uw gegevens altijd laten verwijderen of wijzigen. Hiervoor dient U de
webmaster te contacteren.
6. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dat impliceert dat
enkel de gegevens van actieve leden worden bewaard.
7. De website met al uw gegevens staat op een beschermde server. Indien er
een data lek zou plaatsvinden door bvb een hacking van de server wordt deze
binnen de 72 h gemeld aan de overheidsinstantie en wordt al het nodige
gedaan om het probleem te herstellen. Ook wordt u hiervan op de hoogte
gebracht.

Webmaster
Michel De Groeve
0476/51 34 85